Bestel nu de bundel DraaiSTUK!:
voor uzelf én uw collega's 


Begin februari 2022 jaar zal voor de vierde keer een editie van STUK! voor docenten Nederlands in de onderbouw van het vmbo verschijnen. De (voor)leesbundel DraaiSTUK! is – net als eerdere jaren – bedoeld om u en uw leerlingen te helpen bij het vinden van geschikte boeken. Uit zestien recente jeugdboeken zijn de mooiste fragmenten opgenomen. Bij ieder fragment is een lesopdracht gemaakt die binnen één lesuur te behandelen is.

Bestel hier een gratis exemplaar

Maar dit jaar is de bundel niet alleen voor u bedoeld, maar ook voor uw collega’s van andere vakken in de onderbouw. Taal is de basis voor álle vakken en leesbevordering zou een schoolbreed onderwerp moeten zijn. Wijs dus ook uw collega’s op de mogelijkheid dit jaar gratis een bundel te bestellen. Of bestel er zelf één extra en doe uw collega Aardrijkskunde, Geschiedenis of Burgerschap een bundel cadeau.

Fragmenten voor iedereen


Voor veel docenten Nederlands in het vmbo is de bundel STUK! inmiddels een bekend fenomeen. Dit jaar is deze (voor)leesbundel ook door ú, collega's van andere vakken in de onderbouw, te bestellen.
Goede jeugdliteratuur plaatst onderwerpen in verschillende perspectieven en is daardoor ook in te zetten bij andere vakken. Vanuit deze gedachte is DraaiSTUK! beschikbaar voor iédere docent die lesgeeft in de onderbouw van het vmbo. Want taal- en leesbevordering is mensenwerk, en iedere docent kan hier het verschil in maken.
Bij verschillende onderwerpen zijn passende fragmenten uit mooie (jeugd)boeken opgenomen. De fragmenten in de bundel zijn onderverdeeld naar vakgebied: Mens en maatschappij, Mens en natuur, Geschiedenis en Kunst en cultuur. Zet (deze) rijke teksten dus ook in bij uw vak, en werk zo schoolbreed aan leesbevordering.


Bestel hier een gratis exemplaar

Fragmenten voor docenten


Omdat voor een goed leesklimaat op school ook het leesgedrag van docenten zelf bepalend is - de beste leesopvoeders zijn zelf ook enthousiaste lezers - staan in de bundel ook leestips voor docenten zelf. Vijf bevlogen docenten tippen hun favoriete boek over een thema of onderwerp dat aansluit bij hun vakgebied.


Image