De bundel DraaiSTUK!:
voor uzelf én uw collega's 


Begin februari is de vierde editie van STUK! voor docenten Nederlands in de onderbouw van het vmbo verschenen. De (voor)leesbundel DraaiSTUK! is – net als eerdere jaren – bedoeld om u en uw leerlingen te helpen bij het vinden van geschikte boeken. Uit zestien recente jeugdboeken zijn de mooiste fragmenten opgenomen. Bij ieder fragment is een lesopdracht gemaakt die binnen één lesuur te behandelen is.
Maar dit jaar is de bundel niet alleen voor u bedoeld, maar ook voor uw collega’s van andere vakken in de onderbouw. Taal is de basis voor álle vakken en leesbevordering zou een schoolbreed onderwerp moeten zijn.

De bestelperiode is voorbij, er zijn geen exemplaren meer beschikbaar.
DraaiSTUK! is wel als e-book beschikbaar voor bibliotheekleden. De bundel is te vinden via de website of app van de online Bibliotheek.

 


Fragmenten voor iedereen


Voor veel docenten Nederlands in het vmbo is de bundel STUK! inmiddels een bekend fenomeen. Dit jaar is deze (voor)leesbundel ook door ú, collega's van andere vakken in de onderbouw, te bestellen.
Goede jeugdliteratuur plaatst onderwerpen in verschillende perspectieven en is daardoor ook in te zetten bij andere vakken. Vanuit deze gedachte is DraaiSTUK! beschikbaar voor iédere docent die lesgeeft in de onderbouw van het vmbo. Want taal- en leesbevordering is mensenwerk, en iedere docent kan hier het verschil in maken.
Bij verschillende onderwerpen zijn passende fragmenten uit mooie (jeugd)boeken opgenomen. De fragmenten in de bundel zijn onderverdeeld naar vakgebied: Mens en maatschappij, Mens en natuur, Geschiedenis en Kunst en cultuur. Zet (deze) rijke teksten dus ook in bij uw vak, en werk zo schoolbreed aan leesbevordering.


Fragmenten voor docenten


Omdat voor een goed leesklimaat op school ook het leesgedrag van docenten zelf bepalend is - de beste leesopvoeders zijn zelf ook enthousiaste lezers - staan in de bundel ook leestips voor docenten zelf. Vijf bevlogen docenten tippen hun favoriete boek over een thema of onderwerp dat aansluit bij hun vakgebied.


Image